Аграрната реформа – пътища и безпътища. (дописки

Автор/и: Крум Хорозов

Издателство: статии
Година: интрвюта)

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b0/