Българска народна банка : сборник документи

Автор/и: Главно управление на архивите при Министерския съвет

Издателство: том четвърти (1930-1947)
Година:

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83/