Българският комунизъм като цивилизационен феномен

Проф. Христо Тодоров (ръководител на департамент „Философия и социология“ в НБУ) публикува рецензията си върху книгата на проф. Ивайло Знеполски „Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“ на страниците на в-к „Литературен вестник„.

Монографията на Ивайло Знеполски Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория е петата книга от поредицата МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО на Института за изследване на близкото минало. За разлика от останалите книги от поредицата, които се занимават с по-частни теми, свързани с комунистическото минало на България, изследването на Ивайло Знеполски предлага цялостно теоретично описание на българския комунизъм. То си поставя за задача да проследи основните фази в разгръщането на българския комунизъм във времето и успоредно с това да изясни неговите главни структурни характеристики като особен тип общество. Тези две цели са различни. Първата от тях, изследването динамиката на явленията, е специфична цел на историческата наука и изисква прилагането на познавателните средства на историята. Втората цел, изследването на обществената структура, е характерна за социологията и предполага използването на съвсем друг инструментариум.


Христо П. Тодоров, в-к „Литературен вестник„, бр. 6, 18 – 24.02.2009 г.

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/