„Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989“

bg-soc-cover-webНорма и криза в литературата на НРБ

Автор: Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“. Изследването на Пламен Дойнов, което направи тази книга възможна, беше подпомогнато от CEE Trust България.

София 2011.

ISBN: 978-954-28-0896-1

Въведение: Българският соцреализъм и годините на литературата .

Книгата представлява първото цялостно изследване на българския литературен социалистически реализъм с акцент върху кризите на комунизма, проявени и като ключови години на литературата – 1956, 1968 и 1989. Чрез взаимен прочит на текстове от книги, периодика и архиви Пламен Дойнов представя соцреализма в НРБ като комплексен феномен с конкретно-исторически и антропологически измерения, където институционалните и събитийните контексти са равни в познавателното си значение на персоналните. Книгата интерпретира отделни творби и прояви в езиковото поведение на знакови български литератори между 1946 и 1990 г. Избраният изследователски подход както не приема героическите версии, които са склонни да виждат стоическа съпротива и дисидентски жестове в не малка част от българските писатели до 1989 г., така и отхвърля самосъжалителните разкази за тяхното пресметливо спотайване и хроничен конформизъм. Доктрината и системата на соцреализма са анализирани в поредица от синхронни срезове в зоната на трите кризисни години (1956, 1968, 1989), обогатени с хроники и периодизации, в които се посочват главните събития и тенденции, проявени в литературата на НРБ.

– Автора –

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-1956-1968-1989/