Всеки за някъде бърза

Автор/и: Виолета Йорданова

Издателство: София: Самиздат
Година: 2012

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b0/