Всесилната държава. Възходът на тоталитарната държава и тоталната война

Автор/и: Лудвиг фон Мизес

Издателство: София: МаК
Година: 2016

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb/