Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш

Автор/и: Цвета Трифонова

Издателство: София, Изд. Фабер
Година: 2012

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%88/