„Да познаем комунизма“

phd-collection-cover-webСъставител: Ивайло Знеполски

Автори: Мариан Гяурски, Константин Касабов, Петя Василева-Груева, Клаудия Флорентина-Добре, Мартин К. Димитров, Нина Димитрова, Петя Славова, Нурие Муратова, Сергей Вучков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата помощ на CEE Trust, България.
София 2012

ISBN: 978-954-28-1056-8

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въвеждащи думи (Ивайло Знеполски)

  • Мариан Гяурски, Константин Касабов – Въоръжена съпротива срещу комунистическия режим в България – Горянското движение (1944 – 1955 г.)
  • Петя Василева – Груева – Крахът на комунистическата система в България – Мемоарни и историографски интерпретации
  • Клаудия Флорентина Добре – Следите от комунизма. Памет и забрава в публичното пространство в София и в Букурещ (Примерният случай с шест паметника и тяхната съдба)
  • Мартин К. Димитров – Жалбите на гражданите в комунистическа България
  • Нина Димитрова – Роля на социалните услуги в България в периода 1944 – 1989
  • Петя Славова – Свободните професии като скрити фигури на социализма: адвокатската професия в България през периода 1944 – 1952
  • Нурие Муратова – Политики на социалистическата власт в България към жените мюсюлманки
  • Сергей Вучков – Кинефикация на мюсюлманските села в Югозападна България през 50-те и 60-те години на ХХ век