„Две книги, които щяха да променят прехода“, в-к Култура

Теодора Георгиева публикува на страниците на в-к Култура краткия си отзив от представянето на книгите на Александър Везенков „Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944 – 1989 г.“ и Мартин Иванов „Реформаторство без реформи„.

Две книги, които щяха да променят прехода

На 26 февруари в Червената къща се състоя представяне на две изследвания, излезли в поредицата „Минало несвършено“ на Институт за изследване на близкото минало и Института „Отворено общество“, издавана от СИЕЛА.

– Теодора Георгиева, в-к „Култура“ –