Дневниците на българските писатели от втората половина на XX в.

Автор/и: Антоанета Алипиева

Издателство: Просвета, София
Година: 2007

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be/