Държавникът и човекът

Автор/и: Станко Тодоров

Издателство:
Година: 2001

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%8a%d1%82/