Евреите по българските земи. Анотирана библиография

Автор/и: Жак Ескенази
Алфред Криспин
Еми Барух

София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия
1999

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd/