Експертите на прехода. Българските think-tanks и глобалните мрежи за влияние

Автор/и: Достена Лаверн

Издателство:
Година: 2010

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-think-tanks/