Антропология на изток от Рая. Юбилеен сборник в чест на 25 години Департамент „Антроплогия“ и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков

Автор/и: Магдалена Елчинова
Васил Гарнизов

София: НБУ
2017