За новия интелектуалец. Времето на Атила и Шамана изтече

Автор/и: Айн Ранд

Издателство: София: МаК
Година: 2008

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%b8/