Човекът на „светлото бъдеще“: цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956)

Автор/и: Пенка Иванова

София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2018