Институтът обявява конкурс за спомени и житейски истории

Институт за изследване на близкото минало обявява конкурс за автентични дневници, свидетелства, спомени от и за времето на комунизма в България.

Какъв беше животът преди 1989? Ако все още пазите дневниците си от този период или просто искате да си спомните какво беше тогава, този конкурс е за вас.

Изпратените материали ще бъдат събрани в две рубрики:

  • Дневници, непубликувани мемоари, писма и други лични или официални документи, създанети между 1944 и 1989 г.;
  • Житиеописание и спомени за комунистическите времена от днешна гледна точка.

Няма възрастово ограничени за участниците. Същото важи и за обема на материала.

Моля, изпращайте текстовете си не по-късно от 1-ви март 2007 на:
ПК 1252, София 1000 “За конкурса ‘Това е моето минало'”

Ще бъдат присъдени три награди на стойност от 1000 лв. и седем на стойност от 500 лв. Предадените текстове ще станат част от архива на Института. Ръкописи не се връщат. Анонимността се гарантира, ако е търсена.

Журито: Председател – проф. Ивайло Знеполски, членове – доц. Иван Еленков, Диана Иванова, Георги Господинов.