Историческата наука в България – състояние и перспективи

Автор/и: Институт по история на БАН

Издателство:
Година: 2006

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%be/