Историческата съдба на народите

Автор/и: Франьо Туджман

Издателство: София: БАН
Година: 1997

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/