„Историята, видяна отдолу“

Димка Кабаиванова от Старо-загорския седмичник „Новината +“ разпитва Галина Гончарова и Теодора Карамелска за изследователския проект на Института по устна история.

… „Старозагорци разказват за близкото минало… Проектът ‘разблокира’ паметта за периода между 1944 и 1989 г.“


в-к „Новината+“, 10-16 октомври 2011 г.