Историята, населена с хора

Българското общество през втората половина на 20 век. 2. Интервюта, свидетелства

Автор/и: Национален дарителски фонд „13 века България“, Нов български университет

Издателство: НБУ
Година: 2006

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/