Как да пишем историята на Народна република България?

Институт за изследване на близкото минало и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ви канят на третата среща в рамките на научния семинар „Режимът и обществото 1956-1989“, ръководен от проф. Ивайло Знеполски.

Тема: Как да пишем историята на Народна република България?

Дискусия във връзка с представянето на колективния труд „НРБ. От началото до края“ под общата редакция на Ивайло Знеполски и с автори: Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов

Дискутанти: Благовест Нягулов, Христо Тодоров, Петя Кабакчиева, Евелина Келбечева, Кристина Попова

Нова конферентна зала на Софийски университет, 18.30 ч, 24 февруари 2012 г. (петък).


Семинарът е част от проект, финансирани от Европейския изследователски съвет (ERC) в рамките на Седма рамкова програма (FP7/2007-2013) / Договор с ERC N° 269608