Книгите на Иван Еленков и Румен Аврамов в Литературен в-к

Огнян Дойнов, един от редакторите на в-к “Литературен вестник” публикува кратки отзиви за новоизлезлите книги на Иван Еленков “Културният фронт” и на Румен Аврамов “Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989“.

Румен Аврамов,Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989“, Институт за изследване на близкото минало; изд. “Сиела”, С., 2008,340 стр., 15 лв.

Изследването разглежда механизмите на “паричната политика” през посочения период, както и два от опитите (началото на 60-те и края на 80-те години) за макроикономическа стабилизация по време на комунистическия режим. Проучените документи от разсекретените архивни фондове на Българска народна банка създават по-ясна представа за начина на действие и границите на мисленето на отговорните за стопанската политика в страната, съпоставени с най-критично настроените икономисти от същия период.

Иван Еленков, “Културният фронт. (Българската култура през епохата на комунизма – политическо управление, идеологически основания, институционални режими), Институт за изследване на близкото минало; изд. “Сиела”, С., 2008, 544 стр., 18 лв.

Предметът на изследване в “Културният фронт” визира политическото управление, идеологическите основания и институционалните режими на организация на културата през десетилетията на комунизма в страната, когата управлява убеждението, че отношенията в т.нар. културно пространство са “изцяло властови и всички прояви в него могат да се разберат като реплики в тези отношения”.


Литературен вестник, бр. 4 от 05-12 февруари, 2009 г.