„Книгите на 2008 година“, класация на Литературен вестник

В навечерието на новата 2009 година „Литературен вестник“ публикува своята класация „Книгите на 2008 година“. След дванадесет заглавия, предимно художествена литература, вниманието на редакторите заслужи и академичния принос на проф. Ивайло Знеполски за 2008 г. „Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория„.

Друга книга от изданията на Институт за изследване на близкото минало „Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава“ беше посочена от Мари Врина сред нейните предпочитания за изминалата 2008 г.

Ивайло Знеполски, „Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“, издание на ИИБМ, Институте „Отворено общество“ и СИЕЛА.

Най-значимата книга за годината (и не само за нея!) В поредицата от заглавия, посветени на изучаването на комунистическата епоха в България. Концептуална стихия, която помита предразсъдъци и подрежда типологии, предизвикващи проникновено разбиране. Анализ на структурите на комунистическата система в България, след който всяко писане за тях рискува да изглежда бедно. Ивайло Знеполски за пореден (и в тази област) път показва класа: изследователската му работа демонстрира едновременно завидно научно въображение и строга дисциплина на ума.

и

Кое е Вашето литературно събитие през 2008 година?

Мари Врина: … Извън фикцията, три важни книги: „Горещо червено“ от Ивайла Александрова…“Наблюдение и разработка“ от Жерминал Чивиков и „Машина за легитимност: ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава“ от Момчил Методиев.


в-к „Литературен вестник“, бр. 41-42, 17.12.2008 – 13.01.2009 г.