Комуналният капитализъм т.1. Из българското стопанско минало: размерност и едри щрихи

Капитализъм без капитал. Допирът с външния свят

Автор/и: Румен Аврамов

Издателство:
Година: 2007