Кратко представяне на книгата на Знеполски в “Гласове”

Веднага след официалното представяне на последната книга на проф. Знеполски “Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория” на страниците на в-к “Гласове” излезе кратка, но илюстративна рецензия за работата на професора и Института, който оглавява.


в-к “Гласове“, 16 – 22 май, 2008 г.