Марианската падина или измеренията на справедливостта

Автор/и: Хари Хараламбиев

Издателство:
Година: 2007

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd/