Наградени в конкурса “Това е моето минало”

По време на последната си среща на 12 юни 2007 г. след продължителни и изтощителни разисквания журито на конкурса, председателствано от прод. Ивайло Знеполски и с членове доц. Иван Еленков, Диана Иванова и Георги Господинов, присъди следните нагаради:

В категория “Автентични документи (дневници, непубликувани мемоари, писма и други ръкописи)”журито награждава с 1000 лв.:

В категория “Съвременно описание на живота между 1944 – 1989 г.” журито присъжда шест награди на стойност от 500 лв. на:

Институт за изслдване на близкото минало благодари на многобройните участници. Предстои издаването на сборник с наградените и най-добрите материали.