Насилие

Автор/и: Михаил Груев
Веселин Тепавичаров
Мария Костадинова
Издателство: политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя
Година: