Насилие

Автор/и: Михаил Груев
Веселин Тепавичаров
Мария Костадинова
Издателство: политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя
Година:

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5/