Откъси от „Българският външен дълг 1944 – 1989“ в „Дневник“

В-к „Дневник“ публикува в четири поредни броя откъси от книгата на Даниел Вачков и Мартин Иванов „Българският външен дълг 1944 – 1989“, част от книжната поредица на Институт за изследване на близкото минало, посветена на комунистическото минало на България.


в-к „Дневник“, 29 септември – 02 октомври, 2008 г.