От витрината на Литературен вестник към „Аварии и катастрофи“

По традиция „Литературен вестник“ не пропуска да отрази книжната продукция на Инстиута и в последния брой представя книгата на Даниел Вачков „Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация„.

Макар и скромно определяща се като „хроника“, книгата на Даниел Вачков може да бъде четена като особена, алтернативна история на „социалистическата индустриализация“. Оказва се, че в тази катастрофична перспектива промишлеността на НРБ функционира на ръба на неизбежното срутване, а пропагандираната на БКП „грижа за човека“ се демаскира като грижа за укриването и публичното мълчание около авариите и катастрофите, които унищожават същия този човек. Цялостният подход на Вачков вижда в тези трагедии не просто субективни грешки и внезапни сривове заради „лош късмет“. Изследването доказва как самата „голяма политика“ на ЦК на БКП води до „големи катастрофи“, до осветяването на едно минало, в което политическото късогледство и некадърността вървят заедно с лицемерието и безчовечното отношение.