Поглед към конференцията за тоталитаризмите на 20 в.

През последния уикенд на ноември (28 и 29) Институтът за изследване на близкото минало и Дом на науките за човека и обществото (София) организираха международната конференция “Тоталитаризмите на 20-ти век в сравнителна перспектива“. Учени от различни националности, компетентности и поколениясе събраха, за да обсъдят пред българската общественост съвременната приложимост на понятието за тоталитаризъм и отношението му към новите документи, факти и реалности.

По-долу може да разгледате снимките от събитието.

Автор: Димитър Димов