По пътищата на европеизма. Висшето образование в Австро-Унгария и българите

Автор/и: Румяна Прешленова

София: Парадигма
2008

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80/