“Първото изследване, което с концептуален размах разказва..”

“Литературен вестник” представя възторжено книгата на Ивайло Знеполски “Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“.

Първото изследване, което с концептуален размах разказва и анализира целия български комунизъм. Панорамата е внушителна: социална критика и културна история, Политология и история на понятията – всички работещи инструменти на социалните науки са включени в дълбинния анализ на Знеполски. Прелестните места в изложението са малките истории на отделни личности – от Георги Димитров до Славка Славова, чрез които комунизмът започва да говори и жестикулира на живо. Виртуозното композиране на големи и малки сюжети превръща книгата в особено концептуално четиво – едновременно учебник, но и книга за удоволствие. Учебник за удоволствие. Първата проницателна съвременна теория за българския комунизъм.


“Литературен вестник”, бр. 21/2008