Разговори с баща ми

Автор/и: Бети Леон (Фархи)

София: Самиздат
2010

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bc%d0%b8/