Резултатите от конкурса “Това е моето минало” за 2011 г.

На заключително заседание от 21 юни, 2011 г., след като разгледа и обсъди 46 (четиридесет и шест) постъпили за конкурса ръкописа, обявен от ИИБМ, журито в състав проф. Ивайло Знеполски, д-р. Даниел Вачков, д-р Момчил Методиев и д-р Валери Кацунов награждава с по 1000 лв. следните участници:

  • Иван Апостолов, “На бунт срещу Народната власт”
  • Стоян Атанасов, “Спомените на един преводач”
  • Сабетай Майер, “Дневникът на един мобилизиран евреин”
  • Нансен Начев, “Родова памет”
  • Росица Тренкова, “Откровения”
  • Септемврийка Узунова, “Името задължава”
  • Цветанка Джерманова, “Спомени”

Институтът ще влезе във връзка с всички отличени, за да се уточнят детайлите по връчването на наградите.