Резултати от конкурса „Това е моето минало“ 2008

На официално заседание на 28-ми май, 2008 г. журито на конкурса с председател проф. Ивайло Знеполски и членове проф. Иван Еленков, д-р Валентина Георгиева и Димитър Димов отличи сред двадесет и седем подадени материала следните участници в конкурса:

В категория „Автентични документи (дневници, непубликувани мемоари, писма и други ръкописи)“ журито награждава с 500 лв.:

  • Григор Куманов, „Ежедневните разходи на моето семейство (60-те – досега)“, гр. Пазарджик

В категория „Съвременно описание на живота между 1944 – 1989 г.“ журито присъжда шест награди на стойност от 500 лв.:

  • Иван Минчев, „Това е моето минало“, гр. София
  • Георги Божилов, „Циментовият карцер“, с. Росоман, Софийско
  • Радка Кацарова, „Лична история“, гр. София
  • Веселина Цанкова, „Войните на Митко“, гр. Варна
  • Бонка Христова, „Задържането и други истории“, гр. Русе

Институт за изследване на близкото минало благодари сърдечно на всички участници в поредното издание на конкурса. Намеренията на екипа са в близките месеци да започне подготовката за издаването на двутомен сборник, който да представи победителите и повечето от участвалите текстове. Финансирането е вече осигурено.

Григор Куманов получава наградата си
Иван Минчев
Иван Минчев