„Реформаторство без реформи“

Политическата икономия на българския комунизъм 1963 – 1989 г.

Автор: Мартин Иванов

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Мартин Иванов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Съдържание

Увод

Глава І. Хронология на промените

 • Надолу към бездната
 • Дефицити на класическия сталински модел
 • „Две напред, една назад“
 • Първата вълна. Нова система на ръководство (1961 – 1968 г.). Реформен „минимум“
 • Отстъпление от реформите. “Заместители” на промяната (1968 – 1975 г.)
 • Втората вълна на реформи. Новият икономически механизъм и „отпускането“ от началото на 80-те години (1976 – 1983 г.)
 • Третата вълна. Преустройството като второ преработено издание на НИМ. Юлска концепция (1984 – 1989 г)

Глава ІІ. Анатомия на променитe

 • Планиране
 • Договорна система
 • Стопанска сметка, печалба
 • Заетост и заплащане на труда
 • Самоуправление, „лична“ собственост
 • Ценообразуване, валутни коефициенти, конвертируемост на лева
 • Финансов и банков контрол
 • Инвестиционна политика

Глава ІІІ. В страната на социалистическото благоденствие

Глава ІV. Революция на пролетариата и Революция на технокрацията

Глава V. Шестнайсета република. Сътрудничество със СССР като реформен сурогат

Заключение

Литература

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8/