Социализмът: памет и разказ

Автор/и: Албена Вачева

Благоевград: Университетско издателство на ЮЗУ
2017

Изданието представя резултатите от изследване, насочено към проучване на литературата за близкото минало. Във фокуса на внимание са начините, по които мемоаристиката и художествената проза от последните 25 години интерпретират живота на хората в епохата на социализма, кои са основните акценти, поставети в текстовете, как се оперира с проблеми, все още част от ежедневието ни…