Създаване и развитие на кооперативните стопанства в Гоцеделчевско 1946-1989 г. (Благоевград

Автор/и: Никола Юсев

Издателство: самиздат)
Година:

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8/