Това е моето минало. Спомени

Автор/и: Ивайло Знеполски

Издателство: дневници
Година: свидетелства (1944-1989) Том 1

Facebook
Twitter
Google+
http://minaloto.bg/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8/