Това се случи пред очите ми. България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма (кн. 1)

Автор/и: Йордан Василев

Издателство:
Година: 2012