“Трудният разказ” и как го четат медиите

Катя Атанасова от Портал “Култура” пише за сборника, и разговаря със съставителите му проф. Александър Кьосев и доц. Даниела Колева.

Поредното силно и важно издание на Института за изследване на близкото минало, което изследва комунистическото минало чрез конкретни наблюдения и анализ на различен тип автобиографични и мемоарни текстове.