1968. Годината на гневното слънце; София между Париж и Прага; Пражката пролет и българската литература

Автор/и: Михаил Неделчев
Пламен Дойнов

Издателство: София: НБУ/СИЕЛА
Година: 2009