Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война

Автор: Илияна Марчева

София: Летера
2016

Цялата публикация „Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война“

Големият регрес – международен дебат за духовната ситуация на времето

Автори: Арджун Ападурай, Донатела дела Порта…
Издателство: Критика и хуманизъм
София 2017

Цялата публикация „Големият регрес – международен дебат за духовната ситуация на времето“