Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война

Автор: Илияна Марчева

София: Летера
2016

Цялата публикация „Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война“