Циганите в годините на социализма

Политиката на българската държава към циганското малцинство

Автор/и: Пламена Стоянова

София: Парадигми
2017

Цялата публикация „Циганите в годините на социализма“

16-та република ли? Изследвания и документи за българо-съветските отношения след Втората световна война

Автор/и: Искра Баева
Евгения Калинова

София: Изток-Запад
2017

Цялата публикация „16-та република ли? Изследвания и документи за българо-съветските отношения след Втората световна война“