Циганите в годините на социализма

Политиката на българската държава към циганското малцинство

Автор/и: Пламена Стоянова

София: Парадигми
2017

Цялата публикация „Циганите в годините на социализма“