„Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953)“

baychev-cover-webАвтор: Петър Байчев

Издание на Институт за изследване на близкото минало и издателство „Сиела“ с помощта на Фондация „Америка за България“.
София 2014

ISBN: 987-954-28-1603-4

Цялата публикация „„Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953)““

„9 септември 1944 г.“

vezenkov-cover-webАвтор: Александър Везенков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА
София 2014

ISBN: 978-954-28-1199-2

Изследването и публикуването на книгата са осъществени благодарение на финансовата подкрепа на Сдружение „Американски университет в България“, частен заветник на Анна Крумова Чапрашикова в изпълнение на желанието ѝ да се напише труд на такава тема и със съдействието на изпълнителите на нейното завещание Димитър Паница и Димитър Горанов.

Цялата публикация „„9 септември 1944 г.““

„Да познаем комунизма“

phd-collection-cover-webСъставител: Ивайло Знеполски

Автори: Мариан Гяурски, Константин Касабов, Петя Василева-Груева, Клаудия Флорентина-Добре, Мартин К. Димитров, Нина Димитрова, Петя Славова, Нурие Муратова, Сергей Вучков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата помощ на CEE Trust, България.
София 2012

ISBN: 978-954-28-1056-8

Цялата публикация „„Да познаем комунизма““

„НРБ. От началото до края“

nrb-cover-webПод общата редакция на Ивайло Знеполски

Автори: Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА АД с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
София 2011

ISBN: 978 954 28 0896 1

Цялата публикация „„НРБ. От началото до края““

„Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989“

bg-soc-cover-webНорма и криза в литературата на НРБ

Автор: Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“. Изследването на Пламен Дойнов, което направи тази книга възможна, беше подпомогнато от CEE Trust България.

София 2011.

ISBN: 978-954-28-0896-1

Цялата публикация „„Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989““

„Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива“

totalitarianisms-coverСъставител: Ивайло Знеполски

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.
София 2010

ISBN: 978-954-28-0715-2

Настоящият сборник представя всички доклади, изнесени на Международната конференция „Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива„, 28 – 29 ноември, 2009 в София.

Цялата публикация „„Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива““

„Социалното инженерство“

social-engineering-coverПолитики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България

Автор: Пепка Бояджиева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.

София 2010
ISBN: 987-954-28-0714-5

Цялата публикация „„Социалното инженерство““

„Белене – място на памет?“

belene-coverАнтропологична анкета

Съставител и предговор: Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „СИЕЛА“ с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.
София 2010

Всички интервюта и самата книга са плод на тригодишната работа по проекта „Политики на паметта и знанието„.

ISBN: 978-954-28-0714-5

Цялата публикация „„Белене – място на памет?““

Divination 31, „Тоталитаризмите на 20-и век…“

divinatio31-coverПоследният брой на международното академично списание DIVINATIO, издавано от Катедра „История и теория на културата“ към Софийски университет в сътрудничество с Дом на науките за човека и обществото (София) и Институт за изследване на близкото минало, представя всички доклади, изнесени на Международната конференция „Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива„, 28 – 29 ноември, 2009 в София.

Този брой на списанието стана възможен благодарение на финансовата помощ на:

  • Stiftung Bulgarische Hochschulfoerderung (Frankfurt – Sofia)
  • Maison des Sciences de l’Homme (Paris) and
  • CEE Trust Bulgaria

Цялата публикация „Divination 31, „Тоталитаризмите на 20-и век…““

„Това е моето минало“, т. 1-2

moeto-minalo-i-koricaСпомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставител: Ивайло Знеполски
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и Издателство СИЕЛА

Двата тома от поредицата „Минало несвършено“ носят името на конкурса, обявен от Институт за изследване на близкото минало през 2007-а и повторен през следващата година. Беше отправена покана към желаещите да разкажат живота си или да изпратят дневници и документи от периода 1944 – 1989 г. Инициативата беше посрещната с интерес и в института постъпиха голямо количество тестове, документи, фотографии и артефакти. Всички те, не само отличените, са ценни, доколкото носят духа на епохата, па било понякога само чрез някой важен и неочакван детайл от онова време. За съжаление, обемът на този метериал не позволява да бъде представен в своята цялост, но останалите извън публикацията текстове ще бъдат използвани в следващи инициативи на института.moeto-minalo-ii-korica Подготвянето за печат на подбраните спомени не беше никак лесно, тъй като повече от половината от тях бяха изпратени в ръкопис или на пишеща машина. Но резултатът си струваше усилията. Изданието ще бъде истинско откровени за тези, които искат по-добре да разберат времето на комунистическия режим, но едновременно то представлява и нещо много повече от исторически извори за професионални историци. Пред нас е вълнуващо и често разтърсващо четиво, въвеждащо ни в интимния свят на реално съществували и съществуващи хора, с много различни, често противоположни съдби – пречупени, трагични, но и борещи се, а и такива под знака на сигурността и социалното преуспяване или принудени да се оставят на течението на живота…

ISBN: 978-954-28-0716-2; ISBN: 978-954-28-0717-9

Цялата публикация „„Това е моето минало“, т. 1-2″