„История на Народна република България“

nrb.inddРежимът и обществото

Сборник под общата редакция на проф. Ивайло Знеполскиi

Автори: Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Николай Вуков, Петя Кабакчиeва, Пламен Дойнов, Румен Даскалов, Чавдар Маринов

София: 2009 г.

Издание на Институт за изследване на близкото минало с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

ISBN: 978-954-28-0588-5

Цялата публикация „„История на Народна република България““

„Тодор Живков. Биография“

hrhr2.inddАвтор: Христо Христов

Книгата е резултат от дългогодишно документално изследване на разследващия журналист Христо Христов, финансово подкрепено от Фондация „Свободна и демократична България“ и сътрудничеството на Институт за изследване на близкото минало.

София, 2009, 2010 (2-ро издание)

ISBN: 978-954-28-0586-1

Цялата публикация „„Тодор Живков. Биография““

„Империята на задграничните фирми“

hristov-book-1Създаване, дейност и източване на дружествата с българско участие зад граница 1961 – 2007

Автор: Христо Христов

Книгата е резултат от дългогодишно документално изследване на разследващия журналист Христо Христов, финансово подкрепено от г-н Пантелей Киселов, български емигрант в Швейцария и сътрудничеството на Институт за изследване на близкото минало.

ISBN: 978-954-28-0540-3

Цялата публикация „„Империята на задграничните фирми““

„Преорани слогове. Колективизация и социална промяна…“

gruev-bookКолективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те – 50-те години на XX век

Автор: Михаил Груев
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2009

Книгата е резултат от работата на Михаил Груев, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0450-5

Цялата публикация „„Преорани слогове. Колективизация и социална промяна…““

„Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989“

avramov-bookАвтор: Румен Аврамов
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Румен Аврамов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0339-3

Цялата публикация „„Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989““

„Културният фронт“

elenkov_book(Българската култура през епохата на комунизма – политическо управление, идеологически основания, институционални режими)

Автор: Иван Еленков
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Иван Еленков, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0338-6

Цялата публикация „„Културният фронт““

„Мълчанието за комунизма“, DIVINATIO 27

divinatio27Последният брой на академичното списание DIVINATIO, издавано от Катедра „История и теория на културата“ към Софийски университет в сътрудничество с Дом на науките за човека и обществото (София) и Институт за изследване на близкото минало, представя всички доклади, изнесени на Международната конференция „Мълчанието за комунизма„, 01 – 02 декември, 2007.

Изданието е на френски и английски език!

Цялата публикация „„Мълчанието за комунизма“, DIVINATIO 27″

„Българският външен дълг 1944 – 1989“

Банкрутът на комунистическата икономика

Автори: Даниел Вачков, Мартин Иванов

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Даниел Вачков и Мартин Иванов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Българският външен дълг 1944 – 1989““

„Възродителният процес“

Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици

Автори: Михаил Груев, Алексей Кальонски

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Михаил Груев и Алексей Кальонски, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Възродителният процес““

„Машина за легитимност“

Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава

Автор: Момчил Методиев

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Момчил Методиев, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Машина за легитимност““