Албумът на КОХУ 1967 г.

Автор/и: Николай Ненов
Диляна Иванова

Издателство: Русе: Исторически музей
Година: 2014