Nikolay Aretov reviews “Literature of Case Studies”

The cultural online journal “Въпреки.com” published a review of the Plamen Doynov’s latest book “Literature of Case Studies” by Prof. Nikolay Aretov.

In Bulgarian!

Мащабните усилия за преосмисляне на „литературата на НРБ“, започнати от Департамента „Нова българистика“ на НБУ продължават, този път под егидата на Института за изследване на близкото минало. Пламен Дойнов, който е в центъра на начинанието, лансира нов подход, като вниманието му се насочва към „случаите“. Това пише в анализ за „въпреки.com” проф. Николай Аретов, литературовед и преподавател за изследването на Пламен Дойнов „Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци”. Казуси в литературното поле на НРБ”.

Пълният текст на Николай Аретов.